Acupunctuur is al duizenden jaren een vast onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. De meeste acupuncturisten in Nederland hebben een opleiding gehad in de Chinese Geneeskunde. Acupunctuur is hier belangrijke onderdeel van. Andere deel gebieden zijn kruidengeneeskunde, voedingsleer, bewegingsleer en massage. U kunt dus naast de acupunctuur ook een aanvullende behandeling verwachten als dit nodig is.

Acupuncturisten kijken anders naar ziekte en gezondheid dan westers opgeleide artsen/therapeuten. De Chinese geneeskunde nodigt veel meer uit om de klachten te plaatsen in het totale leefpatroon van de cliënt. Er zal opzoek gegaan worden naar antwoorden op de vraag waarom er een bepaalde aandoening is ontstaan, hoe deze bestreden moet worden en in de toekomst voorkomen. Dit doen we o.a. door een uitgebreid onderzoek te doen alvorens de behandeling gestart wordt. Trek daarom altijd een uur uit voor een eerste consult.

In het hoofdstuk (De Theorie) kunt u lezen hoe de TCG (traditionele Chinese Geneeskunde) denk over de werking van het lichaam en over gezondheid en hoe de diagnose gesteld wordt.  Daarna leest u in het hoofdstuk (De Praktijk) welke technieken er ingezet worden om de balans te herstellen de behandeling.

Natuurlijk kunt in de lijst van aandoeningen van A tot Z zoeken naar uw specifieke klacht. Mocht deze er niet bij staan en wilt u meer info, bel of mail me gerust.

Kosten

Wat kost een consult?

De Prijs voor een consult bedraagt: €55,-

Vergoedt uw verzekeraar de kosten?

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen door N.V.A.-leden. In de lijst hieronder kunt u opzoeken of ook uw verzekeraar dit al doet. Neem voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar of dit ook voor uw polis geldt.

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars op de NVA site.

De theorie

Algemeen

Bij acupunctuur zijn angst voor naaldjes, vragen over infectiegevaar en over risico’s logisch. In de huidige maatschappij met alle moderne medische technieken is het goed te begrijpen dat sommigen sceptisch staan tegenover acupunctuur. Daarom is het belangrijk voor iedereen die baat zouden kunnen hebben bij een behandeling met acupunctuur, al hun vragen en twijfels kunnen voorleggen aan hun acupuncturist.

 

Ying en Yang

Yin en Yang, verbeeld in twee kikkervisjes die elkaar innig omhelzen. Wie kent het symbool niet? Je komt ze bijna dagelijks tegen op oorbellen of kettinkjes. Toch zijn er maar weinig mensen die het verhaal achter dit teken kennen en dus begrijpen hoe mooi de uiting werkelijk is.

 

8 basispatronen

In dit gedeelte introduceren we de theorie van de acht basispatronen. Met dit systeem analyseren acupuncturisten de persoonlijke gesteldheid van de cliënt en bekijken zij welke elementen een rol spelen bij de behandeling.

 

Qi: levenskracht

U heeft op deze website al wat meer kunnen lezen over de Yin en Yang theorie. Een theorie die gebaseerd is op het filosofische principe van twee elkaar aanvullende tegenpolen, Yin en Yang. Twee namen die de relatie tussen voorwerpen en/of zaken onderling én het universum verbeelden. Acupuncturisten maken vaak gebruik van deze theorie om in grote lijn de klachtenproblematiek van cliënten te omschrijven. Zo zijn klachten van korte, acute en heftige aard meestal toe te schrijven aan Yang en heeft iemand met lichte, milde maar langdurige klachten vaak te maken met Yin. De TCG duidt deze principes ook wel aan met Yin-Qi en Yang-Qi. Qi?

De kust is veilig voor acupunctuur.

Bij acupunctuur zijn angst voor naaldjes, vragen over infectiegevaar en over risico’s logisch. In de huidige maatschappij met alle moderne medische technieken is het goed te begrijpen dat sommigen sceptisch staan tegenover acupunctuur. Daarom is het belangrijk voor iedereen die baat zouden kunnen hebben bij een behandeling met acupunctuur, al hun vragen en twijfels kunnen voorleggen aan hun acupuncturist.

 

Veiligheidsvoorschriften voor behandelingen met acupunctuur

Acupuncturisten die lid zijn van een beroepsvereniging moeten zich te allen tijde houden aan de reglementen zoals deze zijn opgesteld door de vereniging. Het reglement hygiëne en steriliteit is er één van. Daarin staat bijvoorbeeld dat de acupunctuurnaaldjes die gebruikt worden, steriel verpakt moeten zijn. Ze mogen maar eenmalig worden gebruikt bij een patiënt en moeten na gebruik in een wegwerpcontainer verzameld worden. Vervolgens moeten ze worden ingeleverd bij het milieustation van de gemeente. Zo voorkomt de acupuncturist iedere kans op infectiegevaar.

 

Adequaat prikken

Een goed opgeleide acupuncturist zal verder een gedegen anamnese afnemen en Chinese pols- en tongdiagnostiek doen en daar de behandelindicatie op instellen. Hij zal adequate punten prikken, die op dat moment nodig zijn om de klachten te verminderen én die veilig zijn.
Veiligheidsvoorschriften voor behandeling met kruiden
Voor kruiden geldt hetzelfde verhaal. De kruiden worden bij een erkende natuurapotheek besteld. Een natuurapotheek controleert kruiden altijd op hun werking en op eventuele giftigheid (toxiciteit), opdat ze veilig ingenomen kunnen worden.

Heeft u nog vragen voor uw acupuncturist? Stel ze gerust!

Yin en Yang

Yin en Yang, verbeeld in twee kikkervisjes die elkaar innig omhelzen. Wie kent het symbool niet? Je komt ze bijna dagelijks tegen op oorbellen of kettinkjes. Toch zijn er maar weinig mensen die het verhaal achter dit teken kennen en dus begrijpen hoe mooi de uiting werkelijk is.

 

Er was eens…

De Yin en Yang theorie is gebaseerd op het filosofische principe van twee elkaar aanvullende tegenpolen, Yin en Yang. Twee namen die de relatie tussen voorwerpen en/of zaken onderling én het universum verbeelden. Het zwarte visje Yin – de schaduwzijde van een helling – staat voor duisternis, rust, kou en ontvankelijkheid, evenals passiviteit, binnenkant en innerlijk. De zonzijde van de helling wordt belichaamd door Yang. Yang betekent felheid, hitte, prikkeling,
beweging, activiteit, opwinding, kracht, uiterlijk en toename.

 

Verbondenheid

Aan alles in het leven zit een Yin- en een Yangkant. Zo zijn vierentwintig uren te verdelen in een dag (Yang) en nacht (Yin) en kennen seizoenen een passieve (Yin) en een actieve (Yang) periode. Een man is Yang en een vrouw Yin en bij temperatuur staat heet voor Yang en koud voor Yin. Het principe gaat nog verder. Yin en Yang zijn namelijk beide op te splitsen in een Yin- en Yang-aspect. Stel je deelt de temperatuur in koud en warm, dan kun je koud de gradatie ‘ijskoud’ (Yin), maar ook ‘matig koud’ (Yang) geven. De zogenaamde oogjes van de kikkervisjes beelden deze subverdeling uit.

 

Van theorie naar praktijk

Yin en Yang zijn van invloed op de wijze waarop een acupuncturist aan het werk gaat. Beiden vragen om een andere aanpak. Een praktijkvoorbeeld: een man van middelbare leeftijd heeft last van acute hoofdpijnaanvallen. Aanvallen die gepaard gaan met een rood hoofd en overmatige transpiratievorming. Typisch Yang. Was er sprake geweest van Yin, dan hadden de klachten zich geuit in een enkele dagen aanhoudende zeurende hoofdpijn, vermoeidheid en een bleek gezicht. U zult begrijpen dat de acupuncturist deze verschillende typen van hoofdpijn verschillend behandeld.

De acht basispatronen

In dit gedeelte introduceren we de theorie van de acht basispatronen. Met dit systeem analyseren acupuncturisten de persoonlijke gesteldheid van de cliënt en bekijken zij welke elementen een rol spelen bij de behandeling.

Een van de belangrijkste taken van uw acupuncturist is om de diversiteit aan klachten en symptomen van de cliënt in kaart te brengen. Hij doet dit door acht basispatronen te onderscheiden, bestaande uit vier paren van aan elkaar tegengestelde polen: Yin en Yang, Intern en Extern, Te weinig en Teveel én Koud en Warm.

 

Yin en Yang

Het eerste basispatroon is gebaseerd op het filosofische principe van twee elkaar aanvullende tegenpolen. Het zwarte visje Yin – de schaduwzijde van een helling – staat voor duisternis, rust, kou en ontvankelijkheid, evenals passiviteit, binnenkant en innerlijk. De zonzijde van de helling wordt belichaamd door Yang. Yang betekent felheid, hitte, prikkeling, beweging, activiteit, opwinding, kracht, uiterlijk en toename. Samen verbeelden ze de relatie tussen voorwerpen en/of zaken onderling én het universum.

 

Intern en Extern

De begrippen Intern en Extern gebruikt uw acupuncturist om de plaats en de kenmerken van symptomen te betitelen. Zo zijn koorts, trillingen en acute ziektes voorbeelden van externe patronen. Griep, bijvoorbeeld, wordt veroorzaakt door een virus: een schadelijke invloed van buitenaf die al snel externe disharmonie geeft. Symptomen als ontlastingproblemen, vervelende gevoelens in de romp en koorts neigen weer meer naar interne problematiek. Ook koorts ten gevolge van een blindedarmontsteking duidt op interne disharmonie.

 

Te weinig en Teveel

Een ziekte manifesteert zich dikwijls bij onvoldoende Qi (Energie). Een tekort aan energie kan allerlei oorzaken hebben: uitputting door werk, zwangerschap, een bevalling of andere inspanning. De symptomen hiervan zijn vaak een verzwakte manier van bewegen, een grauw of bleek gezicht, oppervlakkige ademhaling en een bleke tong. Deze patronen hebben regelmatig een chronisch karakter. Aandoeningen ontstaan ook bij een teveel aan Qi. Bijvoorbeeld door spierblokkades na sport, stress of trauma’s. Ook organen kunnen overactief zijn, bijvoorbeeld door verkeerd of teveel voedsel. De verschijnselen zijn dan heftiger, maar gelukkig vaak van kortere duur.

 

Koud en Warm

Koude- en warmtepatronen zijn over het algemeen wat makkelijker te onderscheiden. U kunt zelf eenvoudig nagaan of u warm of juist kouwelijk bent. Gangbaar is dat een tekort aan Yang-energie een koudepatroon geeft: koude handen en voeten, een koude onderbuik, slapen in een opgerolde houding of zin in hete dranken. Iemand met een warmtepatroon daarentegen heeft vaak een rood gezicht, dorst en een opgewonden of druk karakter.

 

Combinatie

Aan de hand van de symptomen die u beschrijft, verdeelt de acupuncturist uw klachten onder in de bovengenoemde categorieën. Door deze indeling te analyseren, heeft uw acupuncturist snel een goed beeld van de aard en de behandelbaarheid van uw klacht. Meestal zijn Yin-aandoeningen een samenspel van de basispatronen Intern, Tekort en Koude. Terwijl typische Yang-aandoeningen zijn te herleiden naar Extern, Teveel en Warmte. In de praktijk blijken vele combinaties mogelijk. Dit betekent dat een klacht nooit volkomen Yin of Yang is, maar uw acupuncturist altijd wél een prima leidraad heeft.

Traditionele Chinese geneeskunst

Qi, de ‘levenskracht’

U heeft op deze website al wat meer kunnen lezen over de Yin en Yang theorie. Een theorie die gebaseerd is op het filosofische principe van twee elkaar aanvullende tegenpolen, Yin en Yang. Twee namen die de relatie tussen voorwerpen en/of zaken onderling én het universum verbeelden. Acupuncturisten maken vaak gebruik van deze theorie om in grote lijn de klachtenproblematiek van cliënten te omschrijven. Zo zijn klachten van korte, acute en heftige aard meestal toe te schrijven aan Yang en heeft iemand met lichte, milde maar langdurige klachten vaak te maken met Yin. De TCG duidt deze principes ook wel aan met Yin-Qi en Yang-Qi. Qi?

Het is niet eenvoudig een perfecte, passende vertaling te vinden voor het woord ‘Qi’. Het – door de Westerse wereld geïntroduceerde – woord ‘energie’ dekt de lading niet helemaal. De Traditionele Chinese Geneeskunst onderscheidt namelijk vele soorten Qi, die meer omvatten dan ‘energie’ alleen. Qi staat voor alles wat de verschillende orgaansystemen nodig hebben om te functioneren, zoals bloed of merg. Er zijn drie hoofdgroepen die ervoor zorgen dat uw lichaam en geest goed functioneren en dus gezond blijven. De eerste is de erfelijke aanleg, ook wel Yuan-Qi genoemd. Ku-Qi haalt u uit voedsel en de derde vorm van energie is verkrijgbaar uit lucht, oftewel Gong-Qi.

 

Yuan-Qi

Yuan Qi is de energie die ouders aan hun kinderen meegeven bij de geboorte. Dit erfelijke ‘materiaal’ bevindt zich met name in de nieren. Yuan Qi is belangrijk om alle orgaansystemen goed te laten functioneren. Deze energie werkt als een soort machineolie. Bij lichamelijke ziektes of emotionele gebeurtenissen, zorgt het ervoor dat het organisme ‘gesmeerd’ wordt en het zich kan herstellen.
Yuan-Qi vermindert naarmate uw leeftijd toeneemt. Aangezien de energie niet meer aan te vullen is, is het zaak het zo min mogelijk te verbruiken. Hoe? Met name door er geen buitensporige levensstijl op na te houden. Het lichaam krijgt flink wat te verduren bij overmatige inspanning, stress en alcoholgebruik. Maar ook ongezond eten en overmatige seksuele activiteiten plegen roofbouw op Yuan-Qi. Leegte of deficiënte Yuan-Qi heeft grote gevolgen voor de gezondheid en leidt tot diverse aandoeningen.

 

Ku-Qi

Energie die vrijkomt tijdens de spijsvertering – met name in de maag en milt – staat bekend als Ku-Qi en vormt de basis voor onder meer het aanmaken van bloed. Dat wat we eten bepaalt de kwaliteit van Ku-Qi. Door aandacht te besteden aan uw voedselpatroon, zorgt u voor een juiste, evenwichtige balans.

 

Gong-Qi

Uw longen vangen (buiten)lucht op en verwerken deze lucht tot Gong-Qi. In tweede instantie zetten deze ademhalingsorganen de energie om in Wei-Qi, dat onder meer verantwoordelijk is voor de opbouw van weerstand tegen invloeden van buitenaf. Denk hierbij aan virussen en bacteriën.

 

In balans

Yuan-Qi, Ku-Qi en Gong-Qi samen leiden uiteindelijk tot Qi, dat in alle meridianen stroomt en zich over het hele lichaam verspreidt. Juist om deze reden vertalen sommige auteurs Qi in ‘levenskracht’, de kracht die zorgt voor het functioneren van alle delen van het menselijk lichaam. Door de status van Qi te bepalen, ziet de acupuncturist in hoeverre het lichaam in of uit balans is. Hierop baseert hij zijn besluit energie toe te voegen, af te drijven, dan wel vloeiend te laten stromen. Hoe alle orgaansystemen op elkaar inwerken en elkaar beïnvloeden en wat hun relatie tot de eeuwenoude Chinese vijf-elemententheorie is, leest u in de komende uitgave

De Praktijk

Pols

Omdat de acupuncturist voorafgaand aan een behandeling zo veel mogelijk informatie over de toestand van de patiënt probeert te verzamelen, volgt na het vraaggesprek, het lichamelijk onderzoek en het bekijken van de tong, nóg een procedure: het voelen van de pols. Een belangrijk onderdeel van de totale diagnose. De acupuncturist begint zijn behandeling dan ook niet, voordat hij uitgebreid po(o)lshoogte heeft genomen.

 

Tong

Wist u dat uw tong een schat aan informatie geeft over uw lichamelijke gesteldheid? Acupuncturisten maken dan ook dankbaar gebruik van deze waardevolle informant. Naast polsdiagnostiek en palpatie, is tongdiagnostiek een veelvuldig toegepaste techniek om bevestiging te krijgen op de voorlopige diagnose, waarvan de input uit het eerste vraaggesprek met de cliënt stamt.

 

Cupping

Bij de behandeling van bepaalde klachten, gebruikt de acupuncturist glazen kommetjes of lege bamboehulzen, die hij vacuüm laat trekken op de pijnlijke lichaamsdelen. Deze behandelmethode noemen we ‘cupping’ (zie foto).


In de meeste gevallen is het doel van cupping om een acupunctuurpunt te verwarmen of te zorgen voor een vrije doorstroom van Qi (energie). Juist op de punten waar de energiedoorstroming is gestagneerd, verricht cupping haar heilzame werk.

 

Voeding in de hoofdrol

Gezonde voeding levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van gezondheid en genezing van ziekten. Door het voedingspatroon aan te passen zijn vaak geweldige resultaten te behalen. Belangrijk is ook dat voeding (voedingsadviezen) de patiënt de mogelijkheid biedt om actief te zijn in het eigen genezingsproces.

Polshoogte?

Omdat de acupuncturist voorafgaand aan een behandeling zo veel mogelijk informatie over de toestand van de patiënt probeert te verzamelen, volgt na het vraaggesprek, het lichamelijk onderzoek en het bekijken van de tong, nóg een procedure: het voelen van de pols. Een belangrijk onderdeel van de totale diagnose. De acupuncturist begint zijn behandeling dan ook niet, voordat hij uitgebreid po(o)lshoogte heeft genomen.

 

Complex

De pols geeft een schat aan informatie. Zo zijn via de polsslagader de hart- en polsslag goed meetbaar. De polsslag is op meer dan 28 verschillende ‘basiskwaliteiten’ te diagnosticeren. Deze kwaliteiten zijn op drie niveaus, drie posities én aan beide polsen te voelen. Door de complexiteit van deze meetwijze is een goede beoordeling van alle kwaliteiten in de verschillende posities, niet voor iedereen weggelegd. Allereerst vergt de polsdiagnose een grote concentratie en ten tweede is zeer veel ervaring vereist.

 

Gevoelige snaar

Toch is het mogelijk om op eenvoudige wijze essentiële informatie uit de polsslag te halen. Bepaalde aandoeningen die vaak in de praktijk voorkomen, zijn sneller te herkennen. Het is bijvoorbeeld vrij eenvoudig te voelen of een pols oppervlakkig klopt of in de diepte. In geval van een actieve reumatoïde artritis – die ontstekingsverschijnselen en temperatuurverhoging als gevolg heeft – is een sterke, oppervlakkige polsslag waar te nemen. Reuma dat in een minder actief stadium verkeert en vermoeidheid veroorzaakt, geeft daarentegen juist een diepe polsslag. De pijn bij reuma is goed via de pols te lokaliseren. De pols voelt dan gespannen en strak aan; vergelijkbaar met de snaar van een gitaar.

 

Noodzaak

De polsdiagnostiek is eeuwen geleden uit noodzaak ontwikkeld. Destijds was het artsen niet toegestaan om vrouwen lichamelijk te onderzoeken. Het onderzoek beperkte zich daarom vaak tot de pols. Door de eeuwen heen is de polsdiagnose verfijnd tot wat het nu is: een uiterst waardevolle aanvulling op het lichamelijk (voor)onderzoek.

 

Vingers aan de pols!

Bij de polsdiagnostiek heeft ieder orgaan een eigen plek op de pols. De acupuncturist neemt in de meeste gevallen beide polsen op. Hij voelt met drie vingers op drie verschillende posities, hier weergegeven in een tabel:

linkerpols rechterpols
eerste positie hart/dunne darm longen/dikke darm
tweede positie lever/galblaas milt/maag
derde positie nier yin/blaas nier yang/blaas

De wijsvinger neemt de eerste positie in vlak onder de polsplooi, de middel- en ringvinger nemen vervolgens hun posities in richting de elleboog. Bij polsmeting plaatst de acupuncturist de middelvinger net achter een uitsteeksel van het spaakbeen. Daarna nemen de wijs- en ringvinger automatisch hun posities in. De acupuncturist bestudeert gedurende de behandeling regelmatig de pols van zijn cliënt. Verandert de energetische toestand van de patiënt? Dan neemt hij tijdig het nieuwe ‘polsbeeld’ waar. Hierdoor heeft de acupuncturist – op ieder moment van de therapie – een betrouwbaar beeld van het effect van zijn behandeling.

Het antwoord ligt op het puntje van uw tong

Wist u dat uw tong een schat aan informatie geeft over uw lichamelijke gesteldheid? Acupuncturisten maken dan ook dankbaar gebruik van deze waardevolle informant. Naast polsdiagnostiek en palpatie, is tongdiagnostiek een veelvuldig toegepaste techniek om bevestiging te krijgen op de voorlopige diagnose, waarvan de input uit het eerste vraaggesprek met de cliënt stamt.

 

Spraak(makend)

De tong weerspiegelt de innerlijke energetische toestand van het lichaam. Dit wil zeggen dat een acupuncturist aan de hand van het vochtigheidsgehalte, de vorm en het ‘beslag’ van dit spraak(makende) orgaan uw gezondheidstoestandheid leest.

 

Vochtigheidsgehalte

Een droge tong duidt op een tekort aan energie in de nieren. Deze nierenergie neemt langzaam af naarmate mensen ouder worden. Een natuurlijk proces dus. Op het moment dat (ernstig) zieke mensen een droge tong hebben, is er echter wel reden tot ongerustheid. Het kan betekenen dat er sprake is van een tekort aan lichaamsvloeistoffen: de nieren oefenen niet optimaal hun controlerende functie op de vochthuishouding uit. De organen – die door vorming van urine schadelijke stoffen uit het bloed verwijderen – zijn medeverantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van ieder mens. En vormen begrijpelijkerwijs een belangrijk onderwerp in het (voor)gesprek met de acupuncturist.

 

Vorm en plaats

Ieder orgaan en elk orgaansysteem in het menselijk lichaam is op bepaalde posities vertegenwoordigd op het tongoppervlak. Zo staat het puntje van uw tong in relatie tot uw hart. Is deze plek roder dan de rest van het tongoppervlak? Dan verkeert uw lichaam, volgens de Traditionele Chinese Geneeswijze, in een zeer onrustige staat. Wat betreft de vorm: op de rand van de tong ontdekt de acupuncturist vaak tandafdrukken. Deze veel voorkomende vormen duiden op een tekort in het houtelement, dat correspondeert met de lever en galblaas.

 

Tongbeslag

Tot slot kijkt de behandelaar naar het zogenoemde ‘tongbeslag’ om de ernst van de kwaal/ziekte vast te stellen. Een dun beslag betekent een onschuldige – aan de oppervlakte bevindende – aandoening. Bij mensen met griep is dit dunne beslag wittig. Naarmate de koorts oploopt, kleurt het wit richting geel. Voor de acupuncturist een aanwijzing, dat er sprake is van overmatige ‘hitte’ (Acht basispatronen, Stimulans nr. 3). Bij dik beslag is de klacht ernstiger en wordt van de acupuncturist een andere benadering gevraagd.

 

Positief tongbeeld

Tongdiagnostiek vervult, zoals gezegd, een belangrijke rol bij het stellen van de uiteindelijke diagnose. Met deze techniek is het mogelijk het verloop van de klacht/ziekte goed te volgen. Treden er tijdens de behandeling ‘positieve’ afwijkingen in het tongbeeld op? Dan wijst dit op een verbeterde energetische toestand van de cliënt. De mate van uiteindelijke genezing hangt af van de ernst van de kwaal. Soms stelt de acupuncturist een diagnose, waarbij hij met behandeling alleen de symptomen van de ziekte te lijf kan gaan. In andere gevallen is complete genezing een reële optie. In beide situaties ligt het op het puntje van de tong om te zeggen, dat – op basis van de juiste (tong)diagnose – acupunctuur zeker bijdraagt aan succesvol herstel!

De heilzame werking van cupping

Bij de behandeling van bepaalde klachten, gebruikt de acupuncturist glazen kommetjes of lege bamboehulzen, die hij vacuüm laat trekken op de pijnlijke lichaamsdelen. Deze behandelmethode noemen we ‘cupping’ (zie foto boven). In de meeste gevallen is het doel van cupping om een acupunctuurpunt te verwarmen of te zorgen voor een vrije doorstroom van Qi (energie). Juist op de punten waar de energiedoorstroming is gestagneerd, verricht cupping haar heilzame werk.

 

Toepassingen

De acupuncturist past de vacuümbehandeling doorgaans toe op plaatsen waar spierpijnen voorkomen, zoals het gebied rondom de nek, schouders en lage rug. Bij acute rugklachten, of rugklachten waarbij een verhoogde spierspanning leidt tot moeizaam herstel, brengt cupping eveneens snel ontspanning. Naast stimulatie met naalden en het verwarmen van de onderbuik met een moxa-stick, is cupping een bewezen remedie bij het bestrijden van menstruatiepijn. Het plaatsen van cups bewijst verder goede diensten bij gewrichtsklachten en longproblemen.

 

Methodes

Er zijn meerdere cupping-methodes. Zo bestaat de mogelijkheid om de cup te verwarmen door een vlammetje in de cup te houden, waarna de ontstane onderdruk de cup vacuüm zuigt. Een andere manier is om de lucht via een ventiel uit de cup te zuigen. Meestal laat de acupuncturist de cups gedurende een aantal minuten op de huid staan. Hij kan er ook voor kiezen om de huid in te smeren met massageolie of vaseline, en nadat de cup vacuüm is getrokken, deze rustig over de huid te bewegen. Hierdoor masseert hij het bindweefsel, waarvan we inmiddels weten dat dit een sterke ontspannende en doorbloedingverbeterende werking heeft op de spieren. Die verbeterde doorbloeding is de reden waarom de huid zo sterk rood kleurt; een verschijnsel dat soms enkele dagen na de behandeling nog zichtbaar is (zie foto).

Voeding in de hoofdrol

(Door: Betteke Visserman)

Voeding en vertering: basis voor zelf-genezing

Gezonde voeding levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van gezondheid en genezing van ziekten. Door het voedingspatroon aan te passen zijn vaak geweldige resultaten te behalen. Belangrijk is ook dat voeding (voedingsadviezen) de patiënt de mogelijkheid biedt om actief te zijn in het eigen genezingsproces.

Maar gezond voedsel wat is dat eigenlijk?
En hoe zorg je daarbij voor een gezonde (spijs)vertering?…

We worden bestookt met verhalen over ziek dierlijk voedsel (BSE, varkens- en/of vogelpest), genetisch gemanipuleerd en chemisch vervuild of bewerkt voedsel. Steeds meer mensen zien door de bomen het bos niet meer. Daarnaast is er een enorme toename van overgewicht, voedselovergevoeligheid, vermoeidheid en allerlei vage klachten. De vele diëten en algemene informatie over voeding suggereren hiervoor een oplossing te zijn. Men voelt zich vaak geregeerd door voorschriften van buitenaf. Helaas zijn deze meestal verwarrend en erg tegenstrijdig.

 

Wat is gezond en voor wie is wat gezond?

Iedereen bezit van nature kennis met betrekking tot zijn/haar voedsel. Echter door het overweldigende voedselaanbod, de vele diëten, de vaak verwarrende en tegenstrijdige informatie zijn we het spoor bijster aan het raken. Onze stressvolle maatschappij met zijn hang naar kant en klare, snelle maaltijden doet hier ook al geen goed aan.

De Traditionele Chinese Genees- en Levenswijze stelt het principe van bewaren en sparen voorop. Dit betekent praktisch dat we lang en gelukkig kunnen leven wanneer we zuinig met onze levensenergie (Qi) omgaan. Deze Qi, die voor iedereen uniek is, sparen we door een juiste ademhaling, een goede balans tussen actie en rust en de juiste voeding. Traditionele Chinese Voedingsleer  werpt, in combinatie met inzichten van moderne westerse- en natuur voedingsleer, een verhelderend licht op voeding.
Er wordt daarbij een appel gedaan op wat we eigenlijk wel weten: Eenvoudige basisvoorwaarden, die slechts vragen om individuele aanpassing. Én dat een gezonde (spijs)vertering daarbij een sleutelrol vervuld.

 

Je bent wat je eet

We eten meestal minimaal drie keer per dag. We functioneren dankzij en worden voor een belangrijk deel opgebouwd uit ons dagelijks voedsel en drank. Ook ons psychisch welbevinden wordt direct beïnvloed door voedsel.
Alleen natuurlijk, vitaal en zuiver voedsel dat op de juiste wijze bereid is, bezit levenskracht en kan alleen in die kwaliteit onze Qi beschermen.
Voedsel beïnvloedt dus in sterke mate de kwaliteit van lichaam en geest.

 

Je bent wat je verteerd

Voor de Westerse voedingsleer is verteren, voedsel in het spijsverteringstelsel omzetten tot kleine, opneembare voedseldeeltjes, die in het lichaam vervolgens benut worden voor opbouw, regulatie en energie. De Traditionele Chinese  beschrijving van verteren kan worden samengevat als het omzetten van lichaamsvreemde Qi tot lichaamseigen Qi met een uniek, individueel karakter. Een krachtige vertering levert veel “Qi” en “Bloed” (bloed staat voor substantiële opbouw) op. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor ons onderscheidingsvermogen en levert een belangrijke bijdrage aan gezonde immuniteit.

Als voedsel niet voldoende omgezet wordt, raakt men ondervoed en ziek. Een juiste voeding kan dit niet voorkomen! Het belang van vertering blijkt o.m. ook uit het feit dat totaal onverteerd voedsel meestal zelfs giftig is. B.v. een melkinjectie direct in de bloedbaan is dodelijk. Meer subtiel is het onvoldoende omzetten van voedsel, dat naast verkeerde voedselkeuze en kwaliteit, basis is voor de meeste hedendaagse pathologie. Allergieën zijn een duidelijk voorbeeld.

Verteringsproblemen kunnen verder uiteenlopen van vage buikpijn of een opgezet gevoel tot migraine, gedragsstoornissen, allerlei chronische en degeneratieve ziekten zoals ME, hypoglycemie, rheuma, kanker etc.

 

Basisdieet

Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder persoon voedsel overeenkomstig zijn of haar conditie en constitutie gebruikt.
Deze basisdieet adviezen daarentegen formuleren middels brede richtlijnen een algemeen gezond dieet, waarop de persoonlijke behoeftes als verfijning kunnen worden aangebracht.
Bij de onderstaande voedselpiramide is uitgegaan van een dieet dat in het algemeen wordt aanbevolen voor personen binnen de gematigde klimaatzone.

± 10% vet, olie, zoet
± 15% plantaardige en dierlijke eiwitten
± 40% groente en fruit
± 35 – 60% granen, complexe koolhydraten

 

Iedereen is uniek

De kunst van verteren is uit voedsel je eigen unieke Qi op bouwen.
Elk mens heeft een uniek spijsverteringssysteem, dat vraagt om een individuele benadering. Het is van belang het eigen eet- en leef gedrag te leren begrijpen en daarnaar te leren handelen.

Kenmerkend voor gezonde mensen is dat zij redelijk in balans zijn. Bij ziekte raken we uit balans. Via voeding kan men deze balans weer herstellen.
Bijvoorbeeld in het algemeen:

 • Bij “Koude” zou men meer verwarmend voedsel horen te gebruiken. Zoals langduriger kookmethoden – vuur onder de pan brengt verwarmende energie in het eten!, meer wortelgroentes, enig dierlijk voedsel en kruiden toepassen met een verwarmende werking (gember( zie foto), look e.d.)
 • Bij “Hitte” sterk verwarmend voedsel mijden en licht koelend voedsel gebruiken. Met name licht gekookte groentebereidingen (taugé, rettich e.a.), kortere bereidingstijden, kiemen en eventueel fruit en/of rauwkost bij een goede verteringscapaciteit.
 • Bij “Exces of Volte” condities (sterk persoon met luide stem en vaak rood gelaat) is het goed om meer groente en fruit te nemen en bijvoorbeeld één dag per week te reserveren voor een groente soep –sap vasten. Door overmatig vasten kan een  exces omslaan in een tekort. In het algemeen is het dus van belang rustig te reduceren. Genotmiddelen, verzadigde vetten, geraffineerd of giftig voedsel  mijden. Dierlijke eiwitten zeer matig gebruiken.
 • Bij “Deficiëntie of Leegte” condities wordt vasten ontraden en wordt men geadviseerd om zich juist goed te voeden. Ook hier genotmiddelen zeer matig gebruiken. Voedsel moet vitaal en volwaardig zijn, maar wel zeer goed verteerbaar. Rauw kost en -fruit (eventueel kleine hoeveelheden gekookt fruit)  kunnen beter gemeden worden.

Alleen een deskundige in de Chinese Geneeskunde kan uw conditie beoordelen!

 

De energetische eigenschappen van voedsel

De Traditionele Chinese Voedingsleer beschrijft voedsel energetisch. Hierdoor weet men heel nauwkeurig welke invloeden voedsel op het lichaam heeft en kan men gericht op de individuele conditie inspelen.
Deze energetische beschrijvingen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de plaats (klimaat en bodem),  de tijd (tijdstip van de dag en seizoen), de natuur, de beweging, smaak  en orgaan of meridiaan gerichtheid van voedsel.

Met “natuur” wordt het thermische effect dat voedsel op ons lichaam heeft, bedoelt. De verschillende “naturen” worden hier benoemd met enkele voorbeelden:

 • heet (peper, knoflook), warm (wortel, rundvlees), neutraal ( granen en de meeste groentes), koel (tofu (zie foto), fruit) en koud (banaan, zout).
 • Het grootste deel van ons voedsel hoort neutraal te zijn

Evenals de voor zich zelfsprekende werking van de natuur van voedsel heeft ook elke smaak zijn eigen werking:

 • scherp – verspreidend en regulerend(radijs, mosterd)
 • zoet – harmoniserend en versterkend (granen, wortel, pompoen)
 • zuur – samentrekkend (azijn, zuur fruit)
 • bitter – afdrijvend en verdrogend (witlof, andijvie)
 • zout – verwekend (zeegroentes, zeezout)
 • neutraal– water afvoerend (paddestoelen, waterkers (Zie foto))

Onder normale omstandigheden hoort de mild zoete smaak van granen en groentes de dominante smaak te zijn. Met zoet wordt hier dus zeker niet geconcentreerd zoet bedoelt, zoals we kennen van suiker.
De verschillende smaken hebben in milde dosering een versterkende invloed op de volgende organen en de daarmee verbonden meridianen.

 • Scherp – naar Long en Dikke darm
 • zoet – naar Maag en Milt
 • zuur – naar Lever en Galblaas
 • bitter – naar Hart en Dunne darm
 • zout – naar Nier en Blaas

Energie heeft altijd (m.u.v. de neutrale energie) een bepaalde richting. Ook hier benoemt met een voorbeeld:

 • zinkend – naar het centrum gericht (zout)
 • vlottend – naar het oppervlak gericht (radijs)
 • neutraal – (granen en de meeste groentes)
 • dalend – naar beneden gericht (zout en bittere groentes)
 • stijgend – naar boven gericht (pikante kruiden, alcohol)

Tenslotte kan voedsel ook benoemt worden in termen van yin (rustgevend, voedend, koelend) en yang (activerend, verwarmend). De termen yin en yang zijn altijd relatief en om die reden functioneren ze meer als een optelsom van de eerder genoemde energetische eigenschappen van voedsel.