De N.V.A. is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland, opgericht in 1977. Als praktiserend lid laten we alleen acupuncturisten toe met een voltooide westers medische scholing op ten minste hbo-niveau en een door de N.V.A. erkende acupunctuuropleiding. De leden zijn verplicht jaarlijkse nascholingsdagen te volgen.

Een door N.V.A. erkende acupunctuuropleiding biedt ten minste gedegen scholing in de energetische fysiologie van het meridiaanstelsel, de specifieke ziekteleer ervan, en klinische training in de techniek van de acupunctuur. Overigens heeft de N.V.A. geen banden met enig opleidingsinstituut.

De N.V.A. staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden. Daarvoor hanteert de N.V.A. gedragsregels en regels betreffende ethiek. Als vereniging voeren we een actief beleid aangaande tuchtrechtspraak en arbitragezaken. verder stellen we eisen aan de leden inzake steriliteit en hygiƫne tijdens de behandeling.

Meer informatie op de NVA site